Algemene Voorwaarden – Natexo

 

Deze pagina geeft inhoud aan de Algemene voorwaarden van Natexo. De volgende (\ "Voorwaarden \") zijn toepasselijk voor uw gebruik van onze web service en de toegang hiertoe voor het bekijken en of het gebruik van de materialen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met onze Algemene Voorwaarden die zullen dienen als een juridisch equivalent van een ondertekenende schriftelijke overeenkomst, wat eveneens bindend is. Hierbij stemt u in met onze algemene voorwaarden en de wettelijke verplichting hiervan. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden heft u geen toestemming om onze diensten in gebruik te nemen en vragen wij u de pagina te verlaten.

 

1. Eigendomsrechten

Alle materialen van onze dienst worden beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Nederlands auteursrecht. Behalve wanneer vermeld, de volledige inhoud inclusief tekst, documenten, producten, logo's, afbeeldingen, geluiden, afbeeldingen en ontwerpmodellen (\ "Materialen \") van Natexo en Natexo Group. Alle rechten voorbehouden. Verwijderen of wijzigen van de copyright op elk materiaal op de Dienst is verboden. Natexo is ook eigenaar van een auteursrecht op deze dienst als een collectief werk en / of compilatie, en in de selectie, coördinatie, regeling, organisatie, en de verbetering van dergelijke inhoud. Commercieel gebruik van deze inhoud is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Natexo.

 

2. Geen verzoek of aanbieding

 

Deze service is bedoeld om algemene informatie over Natexo en haar producten en diensten te verschaffen. Informatie over de service is niet bedoeld om een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een bepaald product of dienst.

 

3. Vertrouwelijkheid kan niet gegarandeerd worden

 

Houd er rekening mee dat de vertrouwelijkheid van de communicatie of materialen via Natexo.com/en/nl of e-mails verzonden naar Natexo niet gegarandeerd kan worden, met inbegrip van persoonlijke informatie zoals uw adres of telefoonnummer. On particuliere en persoonlijke vertrouwelijkheid te garanderen, kunt u ook contact opnemen met Natexo.

 

4. Privacy Policy

 

Natexo heeft een Privacy Policy openbaarmaking van welke informatie wij verzamelen over bezoekers, hoe wij deze informatie gebruiken, en de stappen die we nemen om dergelijke informatie te beveiligen. Klik op "Privacy Policy" om het privacy beleid te bekijken, alle verwijzingen zijn hierin openbaar gesteld.

 

5. Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

 

Het gebruik van deze service is volledig op eigen risico. Noch Natexo noch zijn filialen zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de vertrouwelijkheid op de informatie die in of aan de Dienst wordt voorgelegd, het risico en de schade als gevolg van het voorgaande ligt volledig bij u. Deze materialen worden aangeboden \ "zoals \", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Natexo is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten of gederfde winst, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van, of de toegang tot, of de onmogelijkheid om deze materialen te gebruiken. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Natexo u meer vragen dan het betaalde prijs voor het gebruik van de dienst.

 

6. Correcties en wijzigingen

 

Hoewel wij ernaar streven om deze materialen ge-update te houden, kan Natexo niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in deze materialen. Natexo kan verder niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere materialen of andere items rechtvaardigen. Natexo mag en kan wijzigingen aanbrengen in deze materialen, of de producten of diensten die hierin worden beschreven, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te maken, en het is niet verplicht om de informatie in dit document bij te werken. Deze materialen kunnen typografische fouten bevatten. Natexo behoudt het recht om uw toegang tot de dienst in het geval dat u in strijd met deze Algemene Voorwaarden, of om welke reden dan ook te beëindigen.

 

7. Vrijwaring

 

U stemt ermee in te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van Natexo, zijn filialen en dochterondernemingen, en elk van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, eigenaars, partners, aandeelhouders, bedienden, opdrachtgevers, agenten, voorgangers, opvolgers, rechtverkrijgenden, en advocaten van en tegen alle claims, procedures, schade, letsel, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten en proceskosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst en de eventuele schending door u van deze Voorwaarden.

 

8. Links naar andere Web Services

 

Deze dienst kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar andere Internet web services voor het gemak van de gebruikers bij het vinden van diensten van een van onze klanten voor wie deze informatie of diensten van belang kunnen zijn. Deze diensten worden onderhouden door organisaties waarover Natexo geen controle uitoefent, en Natexo wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, de juistheid van de informatie en / of de kwaliteit van de producten of diensten die door of geadverteerd op deze diensten van derden. Natexo heeft geen controle, ondersteuning, promotie of andere aansluiting met een andere web-dienst, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen of andere items van destructieve aard.

 

9. Het gebruik van het internet

 

Het gebruik van internet is uitsluitend op eigen risico en is onderworpen aan alle van toepassing zijnde provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving. Natexo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oorzaak waarbij Natexo geen directe controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan de elektrische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon of andere connectie problemen, computervirussen, ongeautoriseerde toegang, diefstal, bedieningsfouten, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, stakingen of andere arbeidsproblemen, oorlogen, of overheidsbeperkingen.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2013.